Đòng hồ FIREMAN VICTORY BLACK NM2098C 

30,000,000 14,000,000

FIREMAN VICTORY BLACK NM2098C 
Size 40mm kính sapphire .
Máy auto calliber Ball RR1003, chống nc 100m
Tình trạng : đẹp 98% rất mới chưa qua spa
Còn 2 thẻ – không box – dây còn đủ mắt.
0866430896