Đồng hồ Frederique Constant Classic Chronograp FC-292MC4P6B2

23,000,000 9,800,000

Fc chrono máy quartz

Size 40mm

Dây dài nguyên chưa cắt mắt

0866430896